De getemde feeks


8 maart 2003, de Clinghe, Castricum

Om kwart over acht 's avonds ging het doek open en kwam "Grumio" de bediende op. Hij hield een verhaaltje over hoelang hij al bij het huis in dienst was en vertelt over 21 jaar geleden.
Plotseling staat uit het publiek Bianca op, snel gevolgd door een schreeuwende en duwende Katharina. Hun moeder wordt erg moe van hun geruzie en wil dat ze trouwen. Er is alleen een probleem: niemand wil met zo'n kat als Katharina trouwen terwijl ze voor Bianca in de rij staan. Moeder stelt dan voor om als Bianca gaat trouwen Katharina er bij te doen.
Even later komen Hortensio en Lucentio tegelijk op en beginnen door elkaar te praten over hun erfdeel en hun liefde voor Bianca. Als even later vader Baptiste, moeder, Bianca en Katharina er ook zijn, vertelt Baptiste dat hij die Bianca trouwt Katharina erbij krijgt. De beide gegadigden trekken zich terug. Als Hortensio en Lucentio later weer alleen zijn besluiten ze samen te werken om een man te vinden voor Katharina. Baptiste heeft hen namelijk verboden om Bianca te bezoeken totdat Katharina getrouwd is.
Als later de beide heren weer met Baptiste gaan praten, vertellen ze hem dat ze een bruid voor Katharina hebben gevonden.

Baptiste gaat even later samen met moeder en de toekomstige bruidegom Petruchio praten over Katharina. Moeder vertelt dat ze lief en deugdzaam is.
Als Petruchio en Katharina kennis maken maken ze meteen ruzie met een snelle dialoog.
Lucentio en Hortensio mogen Bianca een keer zien en maken daarbij meteen ruzie met elkaar. Hortensio vindt dat Lucentio te ver gaat als hij Bianca kust.
Op de dag van het huwelijk tussen Katharina en Petruchio staat iedereen klaar. Alleen Petruchio is er nog niet. Als Grumio dan aankondigt dat hij eraan komt moet hij er bij vertellen dat Petruchio heel slecht gekleed is. Hortensio en Lucentio proberen hem te overtuigen andere kleren aan te doen maar dat mislukt.

Later als het pasgetrouwde stel thuis aankomt begint het temmen van Katharina. Petruchio zegt dat het koud is in de kamer terwijl Katharina het behaaglijk vindt. Dan vindt Petruchio het eten niet goed terwijl het heel goed eten is. Zo gaat het maar door. Als Katharina bijna in slaap valt maken Grumio en Gremio lawaai, als Petruchio gaat eten krijgt Katharina niets en zo gaat het maar door.
De volgende avond krijgt Katharina een schijfje sinasappel als maaltijd en krijgt te horen dat ze morgen weer naar haar geboorteplaats gaat. Petruchio wil de bruiloft oven doen. Katharina zegt dat ze niet gaat. Dan krijgt ze een hoed die zij mooi vind maar Petruchio gaat daar tegen in. Ook gaat het zo bij een japon.
Uiteindelijk breekt Katharina en gaan ze terug naar Padua, haar geboorteplaats.

Daar gaat Katharina met Bianca praten en Petruchio met Lucentio en Hortensio. De laatste twee geloven niet dat Katharina getemd is. Ze zetten hun beurs in dat ze niet komt als ze geroepen wordt. Petruchio zet zijn beurs in en op het eind zet ook Grumio zijn kleine beurs in.

Als Grumio Bianca gaat vragen of ze even wil komen, komt hij terug met als antwoord dat het ongepast is om haar uit het gesprek met haar zuster te halen. Katharina komt even later wel als ze geroepen wordt.

Aan het eind komt Bianca op en schreeuwt tegen Lucentio en Hortensio net als Katharina in het begin.


terug naar de homepage


Deze site is gemaakt door Daan Heldens.